หนังสือเดินทาง

พาสปอร์ต .. . ใครคือใคร Identity

พาสปอร์ต .. . ใครคือใคร Identity

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเดินทางไปที่ไหน แน่นอนว่าเราต้องมีหนังสือเดินทาง (passport) หนังสือเดินทางคือการแสดงตัวตนของคุณ หรือเปรียบง่าย ๆคือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้คนทั้งโลกได้รับรู้รับทราบว่าคุณคือใครมาจากไหน อายุเท่าไหร่และลึกไปกว่านั้นที่ไม่มีใครเห็นได้ด้วยตาเปล่าในบาร์โค้ด มันคือรายละเอียด (ยิบ!) ว่าคุณเป็นลูกเต้าเหล่าใคร บ้านช่องอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร ผมสีอะไรหงอกกี่เส้น ทำสีผมมาแล้วกี่ครั้ง สักคิ้วมากี่มิติ ฯลฯ รายละเอียดต่าง ๆเหล่านี้สำคัญมาก ก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องบินทางสายการบินจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณคือคนในหนังสือเดินทางนั้นจริงขึ้นไฟลท์นัมเบอร์นี้ของวันนี้จริงมีวีซ๋าเบอร์นี้สอดคล้องกับหนังสือเดินทางเล่มนี้จริง เป็นต้น